Co to jest poronienie?

Poronieniem nazywa się urodzenie płodu w okre­sie, kiedy nie jest on jeszcze zdolny do życia. Poronienie może wystąpić pomiędzy pierwszym
a 4 miesiącem ciąży. Zdarza się ono czasem z po­wodu choroby matki lub urazu albo nieprawidło­wości rozwoju płodu.

Czy w czasie pobytu w łonie matki dziec­ko wcale nie oddycha?

W tym okresie dziecko nie oddycha przez nos i nie wciąga powietrza do płuc. Płuca dziecka nie pracują aż do czasu porodu, czyli do chwili, kiedy znajdzie się ono poza ustrojem matki. W czasie pobytu w macicy otrzymuje ono tlen z krwi matki. Tlen przechodzi do ustroju dziecka razem z innymi substancjami odżywczymi przez łożysko i pępo­winę.

Czy pępowina łącząca matkę i dziecko nie może czasem pęknąć?

Nie, w warunkach normalnych nie może pęknąć.

Jeżeli zapłodnione jajo zagnieździ się na jednej ze ścian macicy, to czy pępowina znajduje się również po tej samej stronie?

Pępowina jest po tej samej stronie, po której za­gnieździło się zapłodnione jajo. Łączy ona płód z łożyskiem, czyli z narządem, który zaopatruje go w środki odżywcze.


Czytałem opowiadanie, w którym ludzie nie zajmowali się już więcej rodzeniem dzieci, lecz hodowali je sztucznie w pro­bówkach. Czy może się to kiedy zdarzyć w rzeczywistości?

Fakt taki nie zdarzył się jeszcze, ponieważ jest nad­zwyczaj trudno stworzyć sztucznie takie warunki dziecku, jakie zapewnia mu ustrój matki. Dotych­czas udało się uczonym sztucznie — poza ustrojem kobiety — zapłodnić jajo i utrzymać je przy życiu przez kilka pierwszych stadiów rozwoju.