Czy pożądane jest dla rodziców posiadanie licznego potomstwa?

Jest to pożądane tylko wtedy, gdy rodzice są w stanie utrzymać tak liczną rodzinę.

Należy również liczyć się z tym, że niektóre kobiety nie są dostatecznie silne pod względem fizycznym, aby mogły rodzić dwanaścioro dzieci. W takich przypadkach lekarz może doradzić matce, ile porodów może ona odbyć bez szkody dla zdrowia.

Czy rodzenie następnego dziecka po dłuższej, np. 6-letniej przerwie ma ujem­ne znaczenie dla matki?

Jeżeli kobieta jest zupełnie zdrowa i znajduje się w tym wieku, kiedy jest zdolna do posiadania po­tomstwa — urodzenie drugiego dziecka po przer­wie sześcioletniej nie ma dla niej żadnych ujem­nych następstw. Czasem dzieci rodzą się w odstę­pach piętnasto- a nawet dwudziestoletnich i są całkowicie zdrowe zarówno one, jak i ich matki.

Dlaczego niektóre dzieci po urodzeniu trzyma się przez jakiś czas w inkuba­torze?

Niektóre dzieci rodzą się wcześniej, mianowicie w siódmym lub ósmym miesiącu ciąży zamiast w dziewiątym. Siedmiomiesięczne niemowlę nie jest jeszcze zupełnie przygotowane do życia poza ustrojem matki. Jest ono jeszcze za małe i zbyt delikatne. Przede wszystkim .wymaga temperatury takiej, jaka jest w łonie matki, zanim stanie się dostatecznie silne, aby żyć w warunkach świata zewnętrznego. Inkubator więc ochrania je dopóty, dopóki jest jeszcze słabe i niedojrzałe.

Czy to prawda, że dzieci zaraz po uro­dzeniu mają niebieskie oczy?

Tak. Prawie wszystkie dzieci po urodzeniu mają oczy szaroniebieskie. U większości dzieci ostatecz­ny kolor oczu (np. brunatny lub piwny) ustala się dopiero w wieku około 3 miesięcy.

Czy niemowlęta muszą na początku otrzymywać pokarm tylko swojej matki?

Nie. Czasem matka nie jest w stanie dostarczyć swemu dziecku dostatecznej ilości mleka. Wów­czas jest ono odżywiane sztucznie z butelki, mle­kiem specjalnie w tym celu przygotowanym.