Dlaczego czasem dzieci rodzą się martwe?

Mogą być różne przyczyny. Niektóre z nich są następujące: ciężka choroba matki lub ciężkie ura­zy jej ciała w czasie ciąży, niektóre choroby za­kaźne, urazy dziecka przed porodem, bardzo trud­ny poród. Należy jednak stwierdzić, że w ogrom­nej większości wypadków dzieci rodzą się żywe i zdrowe.

Czy dziecko rodzi się z oczami otwarty­mi czy zamkniętymi?

W czasie porodu dziecko ma oczy zamknięte. Otwiera je zaraz po urodzeniu.

Co może się stać, jeżeli dziecko rodzi się w ułożeniu nóżkami naprzód zamiast główką?

Nic szczególnego. Niektóre dzieci rodzą się nawet pośladkami naprzód. Jednak bardziej prawidło­wy poród jest wtedy, gdy najpierw ukazuje się główka.

Jak postępowały rodzące matki wtedy, kiedy nie było szpitali?

Rodziły dzieci w domu, we własnym łóżku. Lekarz, położną lub jakaś inna osoba umiejąca okazać od­powiednią pomoc przychodzili do domu i poma­gali przy porodzie. Nawet obecnie jeszcze nie­które matki wolą rodzić dzieci u siebie w do­mu. Czasem jest to nawet konieczne, ponieważ w wielu małych miasteczkach lub na wsi nie ma szpitali.

Czy urodzenie dziecka jest bolesne?

W czasie porodu występują skurcze, których sto­pień odczuwania różni się znacznie u różnych osób. Jeżeli występują bardzo silne skurcze macicy, lekarz może zastosować pewne środki znieczula­jące. Wiele kobiet dzięki ostatnim osiągnięciom medycyny, a zwłaszcza metodom prowadzenia po­rodu w sposób bezbólowy, przechodzi przez okres porodu prawie bez większych przykrości.

W jaki sposób ciężarna kobieta orien­tuje się, że już nadszedł czas udania się do szpitala dla odbycia porodu?

Przede wszystkim wie ona, że zwykle poród na­stępuje po dwustu osiemdziesięciu dniach, czyli około dziewięciu miesiącach kalendarzowych lub 10 miesiącach księżycowych od początku ostatnie­go periodu. Na tej podstawie zarówno ciężarna, jak i lekarz mogą w przybliżeniu ustalić, kiedy należy oczekiwać dziecka. Następnie na kilka godzin przed urodzeniem się dziecka matka zaczyna od­czuwać bóle towarzyszące skurczom porodowym. Bóle te powtarzają się regularnie z początku mniej więcej co pół godziny, a następnie w odstępach krótszych. Często w tym czasie pęka pęcherz płodowy, a zawarty w nim płyn, tak zwane wody płodowe, wypływa przez pochwę. Obja­wy te ostrzegają kobietę, że już wkrótce nastąpi poród.

Jaka jest przyczyna znamion?

Niektóre znamiona powstają na skutek nadmierne­go zagęszczenia barwika w jednym miejscu w skó­rze. Są to znamiona barwikowe i przedstawiają się jako brudne plamy. Znamiona czerwone po­wstają w następstwie nieprawidłowego rozwoju naczyń krwionośnych na pewnej powierzchni skó­ry i nadmiernego nagromadzenia krwi w tym miejscu.

Czy to prawda, jak mówią niektórzy, że jeżeli kobieta będąca w ciąży zostanie na przykład przestraszona przez węża, to u dziecka może wystąpić znamię przy­pominające kształtem węża?

Nie. Są to zwykłe przesądy. Przeżycie uczucia stra­chu przez kobietę ciężarną nie może mieć wpływu na wygląd jej dziecka. Dziecko posiada swój włas­ny niezależny system nerwowy i nie ma bezpo­średniego połączenia z układem nerwowym matki. Otrzymuje ono z krwi matki tylko pożywienie oraz inne potrzebne substancje chemiczne. Niemniej jed­nak dla prawidłowego rozwoju płodu i przebiegu ciąży ważne jest, aby system nerwowy matki w okresie ciąży nie doznawał większych urazów i aby okres ten mijał w stanie równowagi nerwo­wej i spokoju.

Jeżeli kobieta jest otyła i ma duży brzuch jeszcze przed ciążą, a następnie zajdzie w ciążę i urodzi, to czy po po­rodzie staje się ona szczuplejsza?

Może stać się szczuplejsza, ale zależy to od spo­sobu jej odżywiania w czasie ciąży oraz od tego, czy wykonuje zalecane jej przez lekarza ćwiczenia fizyczne po porodzie. Stosując pewne ćwiczenia, zalecane przez lekarza, wiele kobiet może uzyskać w tym okresie (po porodzie) figurę bardziej wy­smukłą niż miały przedtem. Oczywiście nie jest to regułą i niektóre kobiety po urodzeniu dziecka przybywają na wadze.

Czy palenie przez ciężarną dużej ilości papierosów ma jakiś wpływ na dziecko?

Wielu lekarzy uważa, że jeżeli ustrój matki przy­zwyczaił się do palenia jeszcze w okresie przed zajściem w ciążę, to nie powinno ono wpływać ujemnie na rozwój dziecka. Nagłe zaprzestanie pa­lenia mogłoby nawet wpłynąć źle na samopoczucie matki. W czasie trwania ciąży matka powinna czuć się możliwie szczęśliwa i zadowolona.

Czy zachodzą jakieś zmiany w ustroju matki w czasie trwania ciąży i rozwoju płodu?

Tak. Następuje szereg zmian. Zmianą może naj­bardziej zwracającą uwagę jest powiększenie się brzucha. W miarę jak płód rośnie i rozwija się, powiększa się również macica, powłoki brzuszne rozciągają się, a brzuch staje się coraz większy. Również piersi matki powiększają się i stają się twardsze. W ten sposób przygotowują się one do późniejszej czynności karmienia nowo narodzonego dziecka. W czasie ciąży ustaje również miesiącz­kowanie.