W jakim czasie po porodzie u matki zaczynają ponownie występować periody?

Pod tym względem istnieją pewne indywidualne różnice. Ważne jest również, czy matka sama karmi dziecko. Jeżeli tak, to regularne miesiączko­wanie może nie wystąpić przez okres kilku mie­sięcy, a nawet roku. Przeciętnie u kobiet, które karmią piersią, miesiączkowanie występuje po pię­ciu miesiącach lub po zakończeniu karmienia. Natomiast u kobiet nie karmiących występuje ono zwykle między czwartym i ósmym tygodniem po porodzie.

Czy urodzenie dziecka nie powoduje uszkodzenia dróg rodnych matki?

Nie. Należy pamiętać, że dziecko wydobywa się z łona matki przez pochwę, oraz, że zarówno pochwa, jak i macica są zbudowane z włókien mięśniowych, które rozciągają się w miarę jak dziecko rośnie. Po porodzie pewne hormony od­działują na macicę w ten sposób, że powodują stopniowe kurczenie się jej, a po pewnym czasie powrót do normalnych rozmiarów.

Co się dzieje z pępowiną po urodzeniu się dziecka i po jej podwiązaniu?

Lekarz podwiązuje pępowinę i przecina ją. Po­nieważ pępowina nie posiada nerwów — dziecko w czasie tego zabiegu nie odczuwa bólu. Kilka centymetrów pępowiny pozostaje przymocowanych do brzuszka dziecka. Po kilku dniach ten odcinek pępowiny wysycha i odpada, pozostawiając po sobie małe zagłębienie, które nazywamy pępkiem. Pozostała część pępowiny, połączona z łożyskiem, po urodzeniu dziecka zostaje wydalona z ustroju matki.

Jak długa jest pępowina?

Pępowina rośnie z płodem. W trzecim miesiącu ciąży długość jej wynosi około 5 cm. Podczas po­rodu — od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu cm. Wygląda ona jak skręcony sznur.

Co to znaczy, że dziecko urodziło się przy pomocy cięcia cesarskiego?

Cięcie cesarskie — jest to określenie operacji wy­konywanej w celu wydobycia dziecka z łona matki. W czasie tej operacji robi się nacięcie powłok brzusznych, a następnie ściany macicy. Są kobiety, których budowa nie pozwala na normalne urodzenie dziecka. Mogą istnieć również inne przeszkody uniemożliwiające przejście dziecka przez drogi rodne. W takich przypadkach zabieg ten jest ko­nieczny. Operacja ta dlatego nosi nazwę cięcia cesarskiego, ponieważ podanie głosi, że Juliusz Cezar został urodzony w ten sposób. Przy obec­nych możliwościach chirurgii poród przy pomocy cięcia cesarskiego nie przedstawia większego nie­bezpieczeństwa ani dla matki, ani dla dziecka.

Co może być przyczyną urodzenia dziec- ka-kaleki lub potworka?

Dzieci kalekie rodzą się bardzo rzadko. Okaleczenie dziecka może być spowodowane chorobą, urazem w czasie porodu lub nieraz na skutek pewnych czynników dziedzicznych.

Powodem urodzenia się potworka mogą być znacz­ne urazy, niektóre wpływy dziedziczne lub zabu­rzenia gruczołowe oraz choroby matki. Przypadki takie zdarzają się wyjątkowo rzadko.