Co się stanie, jeżeli równocześnie ulegnie zapłodnieniu więcej niż jedna komórka jajowa?