Jak długo plemnik zachowuje swoją żywotność?

Plemnik zachowuje swoją żywotność w ustroju ko­biety przez stosunkowo krótki czas, prawdopodob­nie nie dłużej niż jeden do dwóch dni. W wyjąt­kowych wypadkach do kilku dni. Plemniki, które nie zapładniają komórki jajowej — obumierają.

Co mogłoby się stać, gdyby do jednej komórki jajowej wtargnęły na raz dwa plemniki?

Ze względu na nadmierną ilość chromosomów, komórka jajowa nie mogłaby się rozwijać. Wtar­gnięcie dwóch plemników do jednej komórki jajo­wej zdarza się bardzo rzadko. Z chwilą kiedy jed­nemu plemnikowi uda się połączyć z jajem na­stępują zmiany fizyko-chemiczne w jego otoczeniu, które zapobiegają wniknięciu innego plemnika.

Jak długo prącie pozostaje w pochwie zanim nastąpi wytrysk nasienia?

Niezbyt długo — kilka minut. Czas ten może być różny u różnych osób.

Czy stosunek płciowy zawsze powoduje zajście w ciążę?

Nie, nie zawsze. Kobieta zachodzi w ciążę wtedy, kiedy komórka nasienna (plemnik) zapłodni ko­mórkę jajową (jajo). Kobieta w ciągu miesiąca wytwarza zwykle jedno dojrzałe jajo, które ży­je krótko, najwyżej 24 godziny, może się więc zdarzyć, że po stosunku plemnik nie napotka jaja i wówczas nie dojdzie do zapłodnienia. Znając czas życia plemnika i komórki jajowej, oraz okres jajeczkowania, który zresztą u różnych kobiet jest różny, nietrudno obliczyć, w jakie dni miesiąca do zapłodnienia dojść nie może. Może się również zdarzyć, że jeden z partnerów (albo kobieta, albo mężczyzna) jest bezpłodny. Wówczas również nie dochodzi do zapłodnienia.

Kiedy może się odbywać współżycie płciowe, czy również podczas miesiącz­kowania?

Nie ma jakiegoś określonego czasu dla współży­cia płciowego. Ze względów higienicznych stosun­ki nie powinny mieć miejsca w czasie miesiączko­wania, gdyż mogłyby spowodować zakażenie gór­nych odcinków dróg rodnych kobiety.