W jaki sposób komórka nasienna dostaje się do pochwy?

Komórki nasienne dostają się z prącia do górnej części pochwy. Następuje to w czasie współżycia płciowego, czyli stosunku. Wówczas prącie staje się sztywne, twarde w tym stopniu, że może być wprowadzone do pochwy.

Czy każdy mężczyzna może zostać ojcem a każda kobieta matką?

Nie. Czasem albo mąż, albo żona nie są zdolni do rozmnażania. Stan taki określa się jako bezpłod­ność. Osoby takie poza tym mogą być zupełnie zdrowe. Prócz tego ludzie starsi, którzy przekro­czyli już wiek zdolności wytwarzania komórek płciowych, również nie mogą zostać rodzicami.

Dlaczego kobieta, której ustrój wytwa­rza komórki jajowe, nie zawsze może mieć dziecko?

Kobieta może być bezpłodna — to znaczy niezdol­na do urodzenia dziecka. Bezpłodność może być wywołana albo przez pewne ogólne schorzenia ustroju, albo przez choroby, które powodują za­mknięcie światła jajowodów i ich niedrożność, co uniemożliwia dotarcie plemników do komórki ja­jowej.

Jeżeli kobieta jest w tym wieku, że nie może mieć dziecka, to czy dzieje się to dlatego, że zostały już zużyte wszystkie komórki jajowe?

Nie. Po okresie menopauzy w jajnikach zostaje jeszcze wiele niedojrzałych komórek jajowych, w tym okresie jednak tracą one zdolność dojrze­wania, nie mogą uwolnić się z jajnika i przedostać się do jajowodów. W związku z tym nie może dojść do zapłodnienia. Ten stan jest wywołany wygasaniem czynności hormonalnej jajników.

Jaki jest znany najstarszy wiek kobiety, w którym może ona jeszcze mieć dzieci?

Znane są nieliczne przypadki, w których kobiety rodziły dzieci w wieku lat pięćdziesięciu kilku. Oznacza to, że u tych kobiet okres przekwitania (menopauzy) wystąpił bardzo późno. Jest bardzo wątpliwe, aby kiedykolwiek kobieta mająca lat siedemdziesiąt lub osiemdziesiąt mogła zostać mat­ką. Zwykle okres, kiedy kobieta może jeszcze mieć dzieci, kończy się przed pięćdziesiątym rokiem życia.

Czasem czyta się w pismach, że kobieta została poddana zabiegowi sterylizacji. Co to znaczy?

Znaczy to, że wykonano taką operację, po której kobieta nie może już mieć dzieci. Operacja ta po­lega na podwiązaniu jajowodów, co uniemożliwia plemnikom zetknięcie się z komórką jajową. Ana­logiczna operacja u mężczyzny uniemożliwia ko­mórkom nasiennym przejście ich przez nasieniowody i wydostanie się poza obręb jąder. Wówczas komórki płciowe (jaja i plemniki) po wytworzeniu się zostają wessane przez organizm.