Dlaczego ludzie mają włosy na ciele?

Nie wiemy dokładnie, dlaczego włosy rosną na niektórych częściach ciała. Pojawienie się wło­sów na ciele, szczególnie pod pachami i w oko­licy łonowej, jest między innymi oznaką tego, że człowiek osiągnął dojrzałość płciową, czyli że jego komórki płodowe są zdolne do zapłodnienia.

Dlaczego tak wielu uczniów i uczennic szkoły średniej ma krosty na twarzy? Czy można temu zapobiec?

W okresie młodzieńczym gruczoły łojowe skóry stają się bardzo czynne. Wytwarzają one znaczną ilość łoju, który powinien być wydalany przez małe otworki zwane porami (lub w okolicy, gdzie rosną włosy, przez torebki włosowe). Ponieważ różne części ciała rozwijają się z różną szybko­ścią, pory nie zawsze mogą dostosować się do tempa pracy tych gruczołów. Wydzielina łojowa zbiera się wówczas w skórze w postaci czopów łojowych, które mogą ulegać zakażeniu i pod­rażnieniu. Częste stosowanie mydła i wody po­zwala na usunięcie nadmiaru wydzieliny łojowej. Jest rzeczą wskazaną zachowanie specjalnej diety, uregulowanie snu, uprawianie gimnastyki na świe­żym powietrzu, a w przypadkach uporczywych porada lekarska.

Dlaczego niektóre trzynastoletnie dziew­częta są wyższe od chłopców w tym samym wieku?

Dziewczęta z reguły uzyskują wcześniej dojrzałość fizyczną. Zaczynają rosnąć szybciej w wieku lat dziesięciu lub jedenastu osiągając zwykle swój pełny wzrost między rokiem osiemnastym i dwu­dziestym. Natomiast chłopcy rozpoczynają ten okres szybkiego wzrostu o dwa lata później i kon­tynuują go aż do lat dwudziestu jeden lub dwóch. Wskutek tego trzynastoletnie dziewczęta mają wyższy wzrost niż chłopcy w tym samym wieku.

Dlaczego ciało kobiety jest inaczej zbu­dowane niż mężczyzny?

Jedną z czynności ciała kobiety — jest rodzenie dzieci. W związku z tym biodra jej są szersze, a brzuch dłuższy — przystosowany do możliwo­ści rozwijania się w nim płodu. Piersi kobiety powiększają się też w tym celu, aby po urodze­niu dziecka mogła ona zapewnić mu pokarm w po­staci mleka.

Dlaczego nowo narodzone dziecko nie mo­że dobrze widzieć?

Oczy dziecka wymagają pewnego czasu, aby przy­zwyczaić się do świata znajdującego się na ze­wnątrz łona matki. Najpierw dziecko nie może nastawić oczu na różne odległości, jak to robi dorosły, potrafi też tylko odróżnić plamę jasną od ciemnej. Nie widzi również na większą od­ległość. Stopniowo oczy niemowląt zaczynają od­bierać prawidłowe wrażenia wzrokowe. Stopniowo też dostrzegane przedmioty zaczynają coś dla nich znaczyć.