Czy dziewczęta mogą kąpać się podczas miesiączkowania?

Oczywiście. Utrzymanie czystości ciała w tym okresie jest nawet ważniejsze niż kiedy indziej. Lecz należy unikać kąpieli bardzo gorącej oraz zbyt zimnego natrysku. Zbyt duże odchylenia tem­peratury mogą albo nasilić, albo też zwolnić proces miesiączkowania.

Co może wywołać bolesne kurcze ma­cicy w czasie miesiączkowania?

Kurcze może wywołać kilka przyczyn: albo gru­czoły nie wytwarzają odpowiedniej ilości pewnych hormonów, albo też macica jest nieprawidłowo ułożona lub zbudowana. Mają tu również znaczenie pewne zaburzenia nerwowe. Jeżeli miesiączkowanie jest bolesne przez szereg miesięcy —: należy zwró­cić się do lekarza.

W jakim wieku kobieta przestaje zwy­kle miesiączkować?

U większości kobiet miesiączkowanie ustaje w wie­ku około czterdziestu pięciu lat. Zmiana ta nastę­puje stopniowo i nazywa się menopauzą albo okre­sem przekwitania. Po tym okresie kobieta nie może już zostać matką. Wytwarzanie kobiecych hormonów płciowych zmniejsza się. Jajniki prze­stają wytwarzać komórki jajowe. Następnie, ponieważ nie jest już możliwe zapłod­nienie, ustają zmiany zachodzące w macicy będące przygotowaniem do niego.