Czy miesiączkowanie jest konieczne?

Tak, ponieważ co miesiąc ustrój kobiety przygo­towuje się do możliwości zajścia w ciążę. Przede wszystkim rozrasta się i grubieje znacznie we­wnętrzna wyściółka macicy, aby zapewnić odpo­wiednie podłoże i odżywianie dla nowo rozpoczyna­jącego się życia. Jednakże, jeżeli nie dochodzi do zapłodnienia, ten nadmiar tkanki nie jest potrzebny. Następuje wówczas jego oddzielanie się, po czym razem z pewną domieszką krwi oraz z nie za­płodnioną komórką jajową zostaje on wydalony z ustroju. Proces ten powtarza się ponownie tak długo, aż wreszcie jajo zostanie zapłodnione. Star­sze kobiety oraz bardzo młode dziewczęta nie mie­siączkują i dlatego nie mogą mieć dzieci.

Czy opóźnianie się miesiączki ma zna­czenie szkodliwe dla organizmu?

Zwykle nie. We wczesnym okresie dojrzewania, u bardzo młodych dziewcząt okresy miesiączkowa­nia są zwykle nieregularne. Zaczynają się one o kilka dni wcześniej lub później. Lecz jeżeli mie­siączkowanie jest opóźnione o dwa lub więcej ty­godni, a przedtem było już regularne, wówczas należy poradzić się lekarza.

Czy ma to jakieś znaczenie, jeżeli czas miesiączkowania przedłuża się do dwóch tygodni?

Większość dziewcząt miesiączkuje od dwóch do siedmiu dni. Miesiączkowanie przez, okres dwóch tygodni byłoby czymś bardzo niezwykłym. Może ono świadczyć o tym, że gruczoły płciowe nie pracują tak jak powinny, lub że jest jakaś inna przyczyna tego nienormalnego stanu. W takim wypadku należy zasięgnąć porady lekarza.