Dlaczego niektórzy mężczyźni nie mogą zostać ojcami?

Bezpłodność może być spowodowana uszkodzeniem jąder lub złym stanem zdrowia, który uniemożli­wia wytwarzanie się komórek nasiennych (plemni­ków). Czasem niektóre choroby zakaźne wywołują zamknięcie się przewodów nasiennych, zwłaszcza w najądrzu, co uniemożliwia wydostanie się na­sienia na zewnątrz. Mężczyzna może również być niezdolnym do ojcostwa na skutek podeszłego wie­ku, jakkolwiek niektórzy mężczyźni są zdolni do zapłodnienia w wieku lat siedemdziesięciu kilku. Czasami może się zdarzyć, że osiemdziesięcioletni mężczyzna zostaje ojcem.

W jaki sposób nasienie wydobywa się na zewnątrz?

Najpierw bodźce nerwowe wywołują wzwód prą­cia, po czym skurcze mięśni wyrzucają plemniki, które zmieszane z mlecznym płynem nasiennym dostają się do cewki moczowej, skąd wydostają się na zewnątrz.

Czy można porównać wytrysk nasienia u chłopców do miesiączkowania u kobiet?

Nie. Tak zwane polucje (wytrysk nasienia) nie są zjawiskiem tak regularnym, które miałoby wystę­pować raz na miesiąc. Od czasu do czasu podczas snu następuje wzwód prącia, po czym zostaje wy­dalona niewielka ilość płynu nasiennego zawiera­jąca plemniki. Zdarzenie to trwa nie dłużej niż minutę. Te wytryski nasienia występują nieocze­kiwanie i bez jakiegoś określonego terminu.